Terug naar producten

Verende bufferpaal - type RB610

ALGEMENE INFORMATIE

De verende vangrailconstructie type RB1X (76x12,7mm) is geschikt voorde bescherming van infrastructuur tegen aanrijding door traag rijdende, lichte voertuigen. Het systeem weerstaat een frontale impact van min. 7,8 kJ, met een maximum uitbuiging van 554 mm op een hoogte van min. 600 mm. Dit komt overeen met de aanrijding door een voertuig van 8 ton aan 5 km/u of 3 ton aan 8 km/u.

TECHNISCHE INFORMATIE

  • Hoogte: 610 mm
  • Voetlengte: 200 mm
  • Grondplaat: 150 x 200 mm

MONTAGE

De vangrailconstructie bestaat uit ankers (M16, boordiepte 120 mm), grondplaten, verende palen, verbindingsbouten en vangrails type A, B of Berry Beam. Afhankelijk van de te verwachten krachten, kunnen de steunen geplaatst worden met een tussenafstand van 1,5m (voor Berry Beam)  of 1,33-2m (voor A of B rail).